Průmyslová řešení lithiových baterií včetně ESS

 
 
 
 
 
 

Pořízení elektromobilu v rámci OP PIK-Nízkouhlíkové technologie -Elektromobilita - IV.

V České republice jezdilo ke konci roku 2018 více než 2000 osobních elektromobilů. Ve stejné době bylo v České republice registrovaných přibližně 5 800 000 osobních automobilů. Podíl elektromobilů na celkovém vozovém parku osobních automobilů v České republice tak tvoří zanedbatelných 0,034 %. Podíl firemních vozidel na celkovém vozovém parku České republiky tvoří přibližně 65 % z celkového počtu registrovaných vozidel.

Sektor firem tak může výrazně promlouvat do podoby vozového parku České republiky a tímto způsobem pomoct řešit nepříznivou ekologickou zátěž způsobenou provozem automobilů s konvenčním pohonem.

 

Příčinou doposud nízkého podílu elektromobilů na celkovém vozovém parku v České republice je především nedostatečná informovanost potenciálních zákazníků o nových možnostech alternativních pohonů a všeobecná nedůvěra k něčemu novému, čímž elektromobilita jistě je.

Proto jsme se rozhodli stát se jedním z průkopníků provozu těchto nových technologií, šetrnějších k životnímu prostření a rozhodli jsme se nahradit jeden automobil s konvenčním pohonem elektromobilem typu BEV.

 

Elektromobil jsme pořídili v rámci dotačního titulu z Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program:  Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – výzva IV.

Název projektu „Pořízení elektromobilu k podnikatelským účelům společnosti EVC Group s.r.o.“  Projekt byl zahájen 31.5.2019 a ukončen k 30.12.2020.

Součástí projektu je také pořízení1 rychlo-nabíjecí stanice o výkonu 163 kW a 2 AV nabíjecích stanic, každá o výkonu 22kW.

 

Výše poskytnuté dotace činí 75% způsobilých výdajů projektu, které činí  1.691.425 Kč.

 

Cílem projektu je pořízení elektromobilu a nabíjecích stanic za účelem zahájení přechodu společnosti EVC Group s.r.o. k nízkouhlíkové dopravě a šetrnějšímu využívání energetických zdrojů.

Doprovodným přínosem přechodu na elektromobilitu je i snížení nákladů na provoz a pravidelnou údržbu automobilu.