Průmyslová řešení lithiových baterií včetně ESS

 
 
 
 
 
 

Recyklace a zpětný odběr

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ

Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnosti, jak jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení/baterie.

Spotřebitel má v systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem. Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do kontejnerů na komunální odpad.

Spotřebitel musí být informován symboly níže, že příslušné elektrozařízení/baterie nepatří do komunálního odpadu. Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení/baterie. Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu.

 

Jak se zbavit starého spotřebiče/baterií?

-  prostřednictvím veřejně dostupné sběrné sítě, která je určena pro zpětný odběr, viz Registr míst zpětného odběru elektrozařízení

-  v případě baterií je možné objednat do domácnosti sběrnou nádobu – FamilyBox, plnou nádobu poté expedovat skrze službu re:Balík

-  v případě množství do 10 kg je možné využít službu re:Balík

-  v případě množství nad 10 kg a více je možné využít službu BUĎ LÍNÝ

-   v místě prodeje na adrese výroby: EVC Group, Nádražní 1383, 768 24 Hulín

 

Proč recyklovat?

Nejen elektrozařízení, ale i baterie a akumulátory obsahují mnoho recyklovatelných kovů jako je například zinek, železo, mangan, nikl, kadmium nebo olovo. Některé z těchto látek jsou zároveň velmi nebezpečné pro životní prostředí a zdraví člověka a to zejména rtuť, olovo a kadmium. Vybrané baterie jsou často označeny symbolem chemického prvku, který obsahují (Pb, Cd, Hg).

Předáním baterií a elektrozařízení na místo zpětného odběru tak zejména díky recyklaci materiálu šetříme primární zdroje surovin a zároveň chráníme naše životní prostředí před případným neodborným nakládáním.

Nejběžnější typy baterií, jejich označení, užití a správný způsob odložení:

 

Informace pro konečné uživatele

a)   Odběratel má možnost u prodejce zdarma přijmout použité baterie tak, aby nebyly odstraněny jako netříděný komunální odpad.

b)   Společnost EVC Group s.r.o. zajišťuje individuální sběr použitých baterií, balancerů a nabíječek. Místo zpětného odběru je adresa firmy:

EVC Group s.r.o. Nádražní 1383
768 24 Hulín
Česká republika

c) Odběratel, konečný uživatel má nezastupitelnou povinnost zajistit řádné nakládání s použitými bateriemi tak, aby byly řádně recyklovány v recyklaci        odpadních baterií nebo akumulátorů.

d) Lithiové baterie obsahují zdraví škodlivé látky, které v neporušeném stavu obalu baterie nepředstavují žádné zdravotní riziko ani poškození životního prostředí. V případě poškození obalu se nakládá s těmito bateriemi jako s nebezpečným odpadem a je povinností konečného uživatele tyto baterie předat firmě vlastnící příslušný souhlas krajského úřadu k nakládání s tímto odpadem.

e) Baterie jsou řádně označeny symbolem pro výrobky ve zpětném odběru. Symbol vyjadřuje povinnost konečného uživatele odkládat baterie na určené míst, tj. zpět dodavateli baterií. Nesmí skončit ve směsném komunálním odpadu.