Bateriové systémy

Od článku k homologované baterii

Pro Váš projekt v EVC zajistíme dodávku baterie ve všech možných úrovních kompletace:

První úroveň - výběr článků

Výběr lithiového článku podle požadavku na provoz - od chemie LFP pro nejvyšší bezpečnost provozu po NMC články mající vysoký výkon a nízkou váhu. Od progresivních sad válečkových článků po robustní řešení prismatických vysokokapacitních článků.

Pro vlastní ověření kvality procházejí všechny námi používané články pravidelnými nezávislými testováními pro ověření parametrů výkonnosti a životnosti. Díky tomu víme, co která technologie může nabídnout a jsme schopni navrhnout optimální bateriové řešení s nejlepším poměrem váhy, ceny a výkonu.

Druhá úroveň - modularizace

Mechanické sestavení jednotlivých článků do vyšších celků, tzv. modulů, a jejich osazení řídicím systémem EVC BMS (Battery Management System). Správná modularizace článků je zásadní jak z hlediska konstrukční bezpečnosti, tak i z důvodu dostatečného odvodu tepla z jednotlivých článků a tím zajištění dlouhé životnosti baterie jako celku.

BMS od EVC patří k hlavnímu know-how firmy, opírající se o zkušenosti z provozu desítek referencí umožňuje kvalitní řízení baterie, které je nejen v době provozu, ale též v případě nabíjení nebo odstavení aplikace klíčové pro optimalizaci výkonu po celou dobu životnosti baterie.

Třetí úroveň - uložení do kontejnerů

Umístění jednotlivých modulů do bateriového kontejneru - tento dále obsahuje periferie pro chlazení / ohřev baterií, stykače, pojistky a veškeré kabelové rozvody tak, aby bylo možno baterii jako samostatný díl usadit do vozidla / aplikace zákazníka.

Homologace

V naší kompetenci je plné zajištění homologace baterie pro provoz podle platné legislativy ČR / EU.

V rámci vývoje soudobé legislativy zajišťují naše bateriové systémy poslední legislativní požadavky na provoz podle EHK 100.02.